Yetim ile İlgili Hadisler

Paylaşarak Hidayete Vesile Ol:

Ebü Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem, yetim ile ilgili hadisler birinde şöyle buyurdu:

Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle ben, cennette şöyle* yan yana bulunacağız.

*Hadisin ravisi Malik İbni Enes, -Peygamber aleyhisselam’ın yaptığı gibi- işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi.

Ergenlik çağına gelmeden önce babasını kaybetmiş çocuğa yetim deriz. Hadîs-i şerîf, yetimleri soy itibarıyla yakınlık bakımından, insanın kendi yetimleri ve başkasına ait yetimler diye ikiye ayırmaktadır. Bir kimsenin kendi yetimleri: torunu, erkek veya kız kardeşinin çocuğu, öz veya üvey kardeşi, oğulluğu veya kocası ölen bir hanıma göre geride kalan çocukları, yahut bu neviden yakınlarıdır.

Yetim bir yavrunun babadan anadan kalma malı bulunabilir. O takdirde bu yavru ergenlik çağına girene kadar kendisine sahip çıkmak, malının yok olup gitmesine meydan vermemek o yetimi himaye etmek olur. Şayet malı yoksa, onun himayesi, babasının yokluğunu aratmamaya çalışmakla mümkün olur. Her toplumda olduğu gibi bizde de hadsiz hesapsız yetim vardır. Nice yetimler, ellerinden tutacak, kendilerini hayatın zor ve katı şartlarına alıştıracak rehberleri olmadığı için ezilmişler, itilip kakılmışlar ve adeta kötü insan olmaya zorlanmışlardır.


Yetim ile İlgili Hadisler – Her Saç Teline Mükâfât

Bu yavrulara sahip çıkıp yetimleri himaye edenler, toplumun bir açığını kapamış, bir yarasını sarmış olurlar. Kısacası, insan olmanın sorumluluğunu duymuş olurlar. Hayatın kahredici çarkının bir insanı ezmesine göz yummayanlar, emsalsiz bir insanî zevki tadarlar. Ayrıca, Yetim ile İlgili Hadisler içinde şu hadîs-i şerîfin vadettiği hesapsız mükafatı kazanırlar:

Yetim ile İlgili Hadisler
Yetim ile İlgili Hadisler

Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır.

Her saç teline karşılık bir sevap, ne büyük mükafattır…

Şu halde yüreğinden kopup gelen derin bir şefkat duygusuyla bir yetimi kucaklayıp bağrına basan, ona yalnızlığını ve yetimliğini unutturmaya çalışan bir kimse, ilahî rahmet sağanağı altında yıkanmış ve günahlarından arınmış olmaktadır.

Bir yetim gülüyorsa, başına şefkat eli değdiği içindir. Bir yetim gülüyorsa, bütün bir toplum gülüyor demektir.

Şu Yetim ile İlgili Hadisler külliyatından olan hadîs-i şerîf de bu gerçeği pekiştirmektedir:

Bir kimse, Müslümanların arasında bulunan bir yetimi alarak yedirip içirmek üzere evine götürürse, affedilmeyecek bir suç işlemediği takdirde, Allah Teala onu mutlaka cennete koyar.

“Affedilmeyecek suç” ifadesi hatıra iki büyük günahı getirmektedir:

Biri Allah’a şirk koşmak yani Allah’dan başka bir ilahın varlığını kabul etmek, diğeri de kul hakkı yedikten sonra onu helal ettirmemektir.

Cennet’e girebilmek, şüphesiz büyük bir saadettir. Ondan da üstünü, Cennet’te Resül-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’e komşu olabilmektir. Cennet’i yaratan ve oradaki üstün mevkileri bazı iyilikleri yapanlara ayıran Allah Teala, sevgili Resül’üne komşu olma bahtiyarlığını, yetimleri koruyanlara lütfetmiştir.

Ne mutlu o bahtiyarlara!..

Netice-i Meram

1. Cennette en üstün mevki, Hz. Peygamber’e komşu olabilmektir.

2. Bu üstün mevkii kazanmanın bir yolu, yetimi himaye etmektir.

3. Kendisinin veya başkalarının yetimlerini koruyanlar, Allah Teala’yı hoşnut ederler.


Paylaşarak Hidayete Vesile Ol:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.