Kadir Gecesi Fazileti

Paylaşarak Hidayete Vesile Ol:

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi ve Kadir gecesi fazileti ile alakalı birçok Hadis-i Şerif mevcuttur. Bu yazımızda Kadir Gecesi Fazileti hususunda pek çok rivayetten bahsedeceğiz. 2022 Kadir Gecesi 27 Nisan Çarşamba akşamına denk gelmektedir. Yazının sonuna kadar okuduğunuzda kadir gecesini ihya için ibadet şevkinizin arttığına şahit olacaksınız.

Kim (faziletine) inanarak ve sevabını (Cenab-ı Hak’tan) umarak Kadir Gecesi’nde (ibadete) kalkarsa, geçmiş günahları bağışlanır.

Hadis-i Şerif (Ebu Hureyre r.a.’dan rivayet)
Kadir Gecesi Fazileti Hadisi Şerif
Kadir Gecesi Fazileti Hakkında Hadisi Şerif

Bu hadis-i şerifte Kadir gecesi fazileti elde etmek için önerilen kaim olmak, ibadete kalkmak veyahut teravih namazı demektir. Diğer bir kavle göre gece kaim olmak, kendisiyle meydana gelen herhangi bir namaz demektir. Bağışlanan günahlar, küçük günahlardır. Bazı âlimler “Eğer kişinin küçük günahı olmazsa; büyük günahları hafifletilir.” demişlerdir. Bazı âlimler ise: “Kadir Gecesi’nde akşam ve yatsı namazını cemaatle kılan; Kadir gecesi fazileti elde etmiştir.” dediler. İmam Ebulleys: Kadir Gecesi namazının en azı iki rekat, en çoğu bin rekât ,ortası ise yüz rekâttır.” demiştir.


Kadir Gecesi fazileti elde etmek için bu gece şu namaz kılınır. Her rekâtta bir Fatiha, üç İnna enzelnahu ve üç Kulhüvallahü ehad okumaktır. İki rekâtta bir selâm verir, her selâmdan sonra Peygamberimiz üzerine salât okur. Sonra kalkıp yüz rekât veya daha az, yahut daha çok, ne kadar kılmak isterse namazını kılar. İşte bu iki rekât, bin ay namazdan hayırlıdır.

Bu geceyi en mükemmel şekilde ihya etmek için, namaz kılmalı, dua etmeli ve Kur’an-ı Kerim okumalıdır. Peygamberimiz, Ramazan ayının son on gününde, diğer günlerde yapmadığı bir çalışma yapar, daha çok ibadetle meşgul olurdu.

Hz. Aişe (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Ramazan ayının yirmi gününde hem namaz kılar, hem uyurdu. Son on günündeyse namaz ve diğer ibadetlerle geceleri ihyaya çalışırlardı.


Kadir Gecesi Fazileti için Dua

Hz. Aişe (r.a.) Efendimize: “Ya Rasulallah! Hangi gecenin kadir gecesi olduğunu bilirsem, kadir gecesi fazileti elde etmek için ne diyeyim? diye soruyor. Rasül-i Ekrem (s.a.v.) “Allahümme inneke afüvvün tuhıbbül afve fa’fü anni, de” buyuruyor.

Manası: Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet! İşte bu Kadir Gecesi bir ikram olarak Ümmet-i Muhammed’e mahsus olup, diğer ümmetlerde böyle bir gece yoktur.

Kadir Gecesi Fazileti Dua
Kadir Gecesi Fazileti Duası

Kadir Gecesi Faziletlerinden Biri de Meleklerin Yeryüzünü Doldurmalarıdır

Kadir gecesi fazileti olarak kabul edilenlerden biri de, meleklerin ve (Ruh) Cebrail (a.s.)’ın yeryüzüne inmesidir. Bu gece akşam namazı vaktinden itibaren tan yeri ağarıncaya kadar melekler Allah’ın selâm ve rahmetini Allah dostlarına ve ibadet ehline ulaştırmak üzere semadan yeryüzüne inerler. Melekler nurdan yaratılmış, istedikleri şekillere girebilen lâtif varlıklardır ki; peygamberler onları böyle görmüşlerdir.

Meleklerin yeryüzüne inme sebeplerinde değişik görüşler vardır. Melekler sema âleminde görmedikleri ibadet şekillerini yeryüzünde görürler.

Bizim günahlarımızın çokluğunu bildikleri halde melekler, bizi görmeye rağbet ederler. Çünkü onlar isyan ve günahlarımızın tafsilâtına vakıf olamazlar. Levh-i mahfuzu gözden geçirirken mükelleflerin ibadetlerini görürler. İsyanları geldiğinde perde aşağı sarkıtılır da göremezler ve “Güzeli açığa çıkarıp çirkini örten Allah’ı tenzih ederiz” derler.


Melekler ayrıca müminlere düşkün varlıklardır. Bu sebeple yeryüzüne inmek için izin isterler. Sidre-i Münteha ve diğer yerlerdeki melekler, Cebrail (a.s.) ile beraber inerler. Yeryüzünde, üzerinde bir melek bulunmayan hiçbir kara parçası kalmaz. Melekler secde ederler, kıyamda dururlar, müminler için dua ve istiğfar ederler.

Melekler Nerelere Girmez?

Her yere girerler. Ancak, kilise, hela, çöplük, içinde köpek, iaşe, canlı resmi, eğlence aleti, sarhoş insan, zinadan dolayı cünüp bulunan ev, put ve benzeri şeyler bulunan pis, çirkin mekânlara girmezler. (Zühret’ürriyaz)


Melekler Kadir Gecesinde Niçin İner?

Kadir suresinde geçen “Min külli emrin” Her bir iş için inerler. Yani, hayır veya şer o sene için takdir edilen her mühim iş için inerler. Bu gecede Cebrail (a.s.) ve diğer meleklerin inmesi, mükelleflerin yararına olan her mühim iş içindir.

Bazı âlimler dediler ki: Her bir melek bir başka mühim şey için iner. Bazıları rükû, bazıları secde, bazları dua için iner. Bazıları da kadir gecesinin faziletini idrak için inerler. Çünkü Cenab-ı Hak kadir gecesinin faziletini yer yüzünde ibadetle meşgul olmaya tahsis etmiştir. Bizim daha çok sevap kazanmak için Mekke’ye gittiğimiz gibi, melekler de ibadetlerine daha çok sevap verilmesi için dünyaya inerler.

Kadir suresinde geçen “Selâmün hıye” O gece selâmdır sözü, yeni bir cümle başlangıcıdır. Yani kadir gecesinin faziletleri: Bu gece ancak selâmettir, ve bu gecenin tamamı hayırdır. Bu gecede yalnız selâmet takdir edilir. Şeytan bu gecede hiçbir kötülük yapamaz, hiçbir kimseyi ifsat edemez. Bu gece, insanların kendisinden korktuğu, fırtına, yıldırım, deprem gibi afet ve belâlar meydana gelmez. Bu gece hiçbir sihirbazın sihri, hiçbir şeytanın vesvesesi tesir etmez. Hiçbir cinin zararı dokunmaz, gökten belâ inmez. Bu gecenin bereketiyle Hz. Allah bütün müminleri belâlardan korur. Diğer gecelerde ise selâmet ve belâlar beraber olur. (Zühret’ür riyaz, Tefsir-i Kebir)

Diğer bir tefsire göre, melekler bu gece müminlere çok selâm verdikleri için, bu gece ancak selâmdır, demektir.

Şöyle ki, melekler kadir gecesinde yeryüzüne inip doğu ve batıya dağılırlar. Bütün müminlere rahmet tevzi ederler. Hatta bir melek uyuyan bir Müslümanın başına yetmiş defa gider, ta ki uyanıncaya kadar. Onu uyarır. Ona Allah’ın selâmını tebliğ eder. (Tefsir-i Kebir)

Zikir meclislerine giderler, orada hazır olurlar, müminlere selâm verirler ve onlarla toklaşırlar. Bunun da bir alâmeti vardır o da, kişinin cildinin ürpermesi veya kalbinin yumuşaması veya gözlerinin yaşarması yahut gönlünün açılmasıdır. İşte bu hâller meleklerin selâm verip tokalaşmasından meydana gelir.


Meleklerin Ümmet-i Muhammed’e İnip Selâm Vermesinin Hikmeti

Peygamberimizin, “Allah-ü Teâlâ benim zayıf ümmetime ne ile muamele edecek?” diye kalbi şerifleri mahzun oldu. Allah-ü Teâlâ: “Ya Muhammed! Ne zamana kadar kalbin ümmetin hakkında üzüntü ve keder ile mahzun olacak? Habibim! Sen üzülme. Ben Peygamberlerime meleklerimi selâm ve vahiy ile gönderdiğim gibi Kadir Gecesinde senin ümmetlerine de meleklerimi selâm, müjde ve rahmet ile gönderirim” buyurarak teselli etti. (Hayat-ül Kulüb) Yani Cenab-ı Hakk, tıpkı peygamberlere vahiy ile meleklerini gönderdiği gibi Kadir gecesinde de selam ve rahmet ile (peygamber olmadıkları halde) Ümmet-i Muhammed’e meleklerini gönderiyor.

Allah-ü Teâlâ’nın her sene Kadir Gecesinde, Cebrail (a.s.)’ın dili ile Ümmeti Muhammed’e selâm vermesindeki incelik; Allah-ü Teâlâ’nın selamı ile kalplerinin dolması, kalplerin İslam’dan kaymaması, kıyamete kadar İslâm üzere sebat etmesi ve Müslümanların dinden dönmemesi içindir.

Kadir Gecesinin faziletlerinden biri de, bu geceyi ibadetle ihya eden kimseye Hz. Allah gelecek seneye kadar azap vermez.


Kadir Gecesini İhya Edene Verilecek 9 Şey

Leyletül Kadr, (Arapca yazılışı itibarıyla) dokuz harfli bir kelimedir. Kim bu gecede Allah’a ibadet eder ve ibadeti makbul olursa, Allah-ü Teâlâ onun için cennette dokuz şey takdir eder:

  1. Ayakları için cennet binekleri.
  2. Vücudu için cennet ipekleri.
  3. Elleri için cennet bilezikleri ve yüzükleri.
  4. Başı için cennet tacı.
  5. Oturması için koltukları.
  6. Dili için Allah-ü Teâlâ ile konuşmak.
  7. Kulakları için Allah-ü Teâlâ’nın hitabını duymak.
  8. Gözü için Allah-ü Teâlâ’nın cemâlini görmek.
  9. Midesi için cennet yiyecekleri.

Peygamberimizden rivayet olunduğuna göre, Kadir Gecesinde kılınan her rekât, İsmail (a.s.) evlâdından bir köle azat etmek gibidir.

Kadir Gecesinde her tesbih, semadaki meleklerin tesbihi gibidir. Kadir Gecesinde okunan her ayet bir gaza gibidir. Kadir Gecesinde her tekbir, makbul bir hac gibidir.

Bize Kadir Gecesini veren, bizi şeref ve keramet sahibi Ümmet-i Muhammed’den kılan Allah’a hamdolsun.

İnsanı yaratıp; biçimlendiren, en güzel surette yaratıp kuvvetlendiren Allah’ım. Dua edeni eli boş çevirmeyen Allah’ım. Bu gece dua eden kullarına umduklarını ver, dünya ve ahirette istediğine kavuştur. Bu gece bizim için helâl olanları takdir et. Rızkımızı geniş kıl. Bizi, seni tanıyıp hakkını yerine getirenlerden eyle. Bu gece hastalarımıza şifa ihsan eyle. Ölülerimizi fazlınla mağfiret et. Kusurlarımızı ört, üzüntü ve endişelerimizi gider. Rabbim Kadir gecesi fazileti hususunda bütün Ümmet-i Muhammedin idrakini arttırsın.

Ey Mevla’mız, rahmetinle dualarımızı kabul eyle.


Bu yazımız beğendiyseniz, mevlid kandili ve oruç ve ramazan-ı şerifin fazileti yazılarımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Paylaşarak Hidayete Vesile Ol:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.