Bismillahirrahmanirrahim Ne Demek?

Paylaşarak Hidayete Vesile Ol:

Bismillahirrahmanirrahim ne demek sorusunun cevabı, “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” demektir. Rahman ve Rahim ise çok geniş manaları barındırmakla beraber “merhametli” manasına gelir. Bir işin başında yüce Mevla’mızın “Rahman” ve “Rahim” sıfatları ile nitelenmesi, rahmetin bütün anlamlarını ve tüm hallerini kapsar. Bu iki sıfatı aynı anda kendisinde bulundurmak sadece Allah’a özgüdür; tıpkı “Rahman” sıfatı ile nitelenmenin sadece O’na özgü olması gibi. Kul ise sadece Rahim sıfatıyla nitelendirilebilir.

İlk inen ayet olan Alak suresinin 1. Ayet-i Kerimesinde Cenab-ı Hakk Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e “Yaradan Rabbinin adıyla oku!” buyurmuştur. İşte bu Ayet-i Kerimede belirtildiği üzere okurken, bir işe başlarken her şeyin evveli, başlangıcı olan Mevlamızın ism-i şerifiyle başlamak, Mevlamıza olan şükrümüzün bir göstergesidir. Çünkü evvel de odur, ahir de odur. Her şeyi yaratan da odur, yine her şeyi kıyamet gününde helak edip diriltecek olan da odur.


Okumaya ve herhangi bir işe yüce Allah’ın adıyla başlamak, Allah tarafından Hz. Peygamber’e vahyedilmiş bir edep ve saygı kuralıdır. Yine bu, Allah’ın “Her şeyin başı, sonu, zahiri ve batını” olduğunu vurgulayan İslâmî düşüncenin temel ilkesiyle uyum içindedir. Buna göre O, her varlığın varoluşunu kendisine borçlu olduğu, her başlananın başlangıcının kendisinden kaynaklandığı tek gerçek varlıktır. O halde her başlangıç, her hareket ve her yöneliş O’nun adı ile olur.

Her işe Allah’ın adı ile başlamak ve bu başlamanın yansıttığı Tevhid (Allah’ın birliği inancı) ile edep kuralı nasıl İslâm düşünce sisteminin ilk temel ilkesini oluşturuyorsa, “Rahman” ve “Rahim” sıfatlarının da merhametin bütün anlamlarını, bütün hallerini ve bütün alanlarını kapsaması, bu düşünce sisteminin ikinci temel ilkesini oluşturur ve Allah ile kulları arasındaki ilişkinin gerçek mahiyetini belirler.

İslâm kültürü bir kimsenin her işe Allah adı ile başlamasını gerektirir. Eğer bu bilinçli bir şekilde ve samimiyetle yapılırsa şu üç güzel sonucu doğuracaktır:

 1. Bu, kişiyi kötülükten uzak tutacaktır. Çünkü, Allah ismi onun, kötü bir niyeti veya yanlış bir davranışı O’nun adını anarak yapmaya hakkı olup olmadığı konusunda düşünmesini sağlayacaktır.
 2. Kişi meşru bir işe başlarken Allah’ın adını anarsa, onun her hareketi tabiatıyla Allah’ın rızasına uygun yapılmış olur.
 3. O kişi Allah’ın yardım ve nimetiyle karşılaşacak ve Şeytan’ın aldatmalarından korunacaktır. Çünkü kim Allah’a yönelirse Allah da ona yönelir.

Besmelenin Faziletleri

Hz. Ali (r.a.) efendimiz, Bismillahirrahmanirrahim ne demek sorusu için şu veciz cevabı vermiştir.

Bütün ilimler, besmelenin be harfine, hatta be harfinin de noktasına sığdırılmıştır.

Mektubat-ı Şerife, C.1 M.206, İmam-ı Rabbani Hz.

Görüldüğü üzere, Bismillahirrahmanirrahim’in ne demek olduğunu, Bismillahirrahmanirrahim’in sadece ‘be’ harfinde bütün ilimlerin bulunmasından anlayabiliriz. Dolayısıyla Bismillahirrahmanirrahim lafzını dillere pelesenk etmeli, akıllardan düşürmeyerek kalp ile söylemelidir. Bismillahirrahmanirrahim’in faziletlerini özetleyecek olursak;

 1. Bir kimse evine girerken besmele çekerse kendisini takip eden şeytan bu evde bana yer yok der ve kaçar.
 2. Peygamber Efendimiz “Kim bir kere Bismillâhirrahmânirrahim derse her harfine 4000 sevap yazılır, 4000 günahı affolunur, 4000 derece yükselir” buyurmuştur.
 3. Peygamber Efendimiz “Ya Ali, bir felâket anında besmele çek. Allahü Teâla gam, elem ve kederden 70 kapıyı kapatır” buyurmuştur.
 4. Peygamber Efendimiz “Elbisesini çıkarırken ve giyerken besmele çeken kimse ile cinler arasında perde olur o kimseye musallat olmazlar” buyurmuştur.
 5. Peygamber Efendimiz “Evvelinde besmele çekilen dua reddolunmaz” buyurmuştur.
 6. Peygamber Efendimiz “Bismillâhirrahmânirrahim Kuran’ı Kerim’in anasıdır” buyurmuştur.
 7. Peygamber Efendimize İsmi Âzâmı sordular. Peygamber Efendimizde şöyle buyurdu. “Besmelenin içindedir. Gözün akı ile siyahı gibi yakındır”.
 8. Allahü Teâla şöyle buyurdu. “İzzet ve celâlim hakkı için Muhammet ümmetinden herhangi bir kimse bir defa Bismillâhirrahmânirrahim derse o kimseye 700 senelik ibadetin sevabını yazarım” buyurdu.
 9. Allahü Teâlanın 3000 ismi vardır. 1000 ismini sadece melekler bilir. 1000 ismini de peygamberleri bilir. 300’ü Tevrat’ta, 300’ü İncil’de, 300’ü de Zebur’dadır. 99 ismi de Kuran-ı Kerimde mevcuttur. 3000 isminin tamamının manası Bismillâhirrahmânirrahim‘de saklıdır. Kişi besmeleyi okuyunca 3000 ismini okumuş olur.
 10. Hz. Allah İblis aleyhillane’yi cennetten kovunca İblis “Ya Rabbi, Âdeme yiyecek verdin, mekan verdin” dedi. Hz Allah; “Âdemoğlunun benim ismim ile anılmadığı her yemekte berabersin, benim adım ile anılmadan yattığı her yerde ortaksın. İçtiği her şeyde ortaksın, benim adım ile anılmadan meydana gelen her evladında ortaksın.” buyurmuştur.

Bismillahirrahmanirrahim Ne Demek Kısaca

Sonuç olarak Bismillahirrahmanirrahim Ne Demek sorusunun cevabı, yazımızı özetleyecek şekilde “Hem dünyada hem ahirette merhameti eşsiz olan Allah’ın adıyla” olmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim, yüce Mevla’mızın biz aciz kullarına en büyük hediyelerden biridir. Bu minvalde, her işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim demeli, kalp ile Allah’a hamd ve şükür halinde olunmalıdır. Cenab-ı Hakk, Bismillahirrahmanirrahim lafzının sırlarını anlayanlardan eylesin. Amin.


Besmelenin Sırları ile alakalı daha ayrıntılı yazımızı da okuyabilirsiniz. Ayrıca Euzu Anlamı ve Sırları ve Hidayet Nedir yazılarımıza da göz gezdirebilirsiniz.

Paylaşarak Hidayete Vesile Ol:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.