Besmele Nedir? Besmelenin Sırları, Besmelenin Fazileti

Paylaşarak Hidayete Vesile Ol:

Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem okurlarımız, bu sohbetimizde besmelenin anlamı, besmelenin sırları ve besmelenin fazileti gibi mevzulara değindik. Ayrıca Besmelenin Firavuna faydası, Hz. Ömer (r.a.) efendimizin Nil Nehrine yazdığı mektup, Besmelesiz yenen yemeğin durumu gibi hadiselerden de bahsettik. Bütün insanlığın hidayetine rehber olması dileğiyle.

Bismillahirrahmanirrahim Anlamı

Besmele; Arapça okunuşu “Bismillahirrahmanirrahim” (Bismillahir-rahmanir-rahim) olan, “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” manasına gelen ve ileride de bahsedeceğimiz üzere içerisinde pek çok sırrı barındıran bir lafızdır. Allah’ın izin ve inayetiyle, Besmele-i Şerife’nin açamayacağı kapı, halledemeyeceği iş yoktur. Yeter ki Besmeleyi söyleyen sırrına inanlardan ve müttakilerden olsun. Besmeleden önce okunan Euzu anlamı ve sırlarını ayrıca öğrenmek elzemdir.

Besmele Kur’an-ı Kerim’in anahtarı, Levh-i Mahfuza kalemin yazdığı ilk yazı ve Âdem (a.s.)’a inzal olunan ilk lafızdır. Hayır ve bereket olması için şerefli her işe başlarken Allah’ın ismini anmak lazımdır.

Nitekim yüce Mevlamız Neml suresinin 29-31. Ayet-i kerimelerinde besmele lafzını (Bismillahirrahmanirrahim) bizzat zikrediyor ve Süleyman aleyhisselamın Sebe Kraliçesi Belkıs’a olan mektubunu şu şekilde hikaye ediyor:


Belkıs dedi ki: “Ey ileri gelenler! Bana kıymetli bir mektup bırakıldı. O, Süleyman’dandır ve Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla (başlamaktadır). ‘Bana karşı baş kaldırmayın ve Müslüman olarak bana gelin’ diyor.

Neml Suresi, 29-31. Ayet-i Kerimeleri

Burada mektuptan bahsederken Belkıs’ın “Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor” diye özellikle belirtmesi bu lafzın ona verdiği azamettendir. Gördüğümüz üzere Besmele-i Şerife Belkıs’ı adeta etkisi altına almıştır. O halde bizler de her işimizde ve her mektubumuzda besmele ile başlamalıyız.

Besmelenin Önemi

Besmele ile başlamayan her mühim işin bereketi kesiktir.

Hadis-i Şerif (Ebu Davud. Nesai. Ahmed.)

Peki Tevbe suresine niçin besmele ile başlanılmamıştır denilirse şöyle denir. Besmele, Araplar arasında emniyet ifade ederdi. Anlaşmaları yazarken besmele yazarlar, anlaşmalar bozulduğunda ise aralarındaki yazışmalarda besmeleyi yazmazlardı. Bu mübarek sure kılıçla indiği ve müşriklere verilen emniyeti kaldırdığı için evveline Besmele yazılmamıştır.


Besmelesiz Yenen Yemeğin Durumu

Sizden biriniz yemek yiyeceği zaman Allah’ın ismini ansın. Evvelinde unutursa “Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi” (yani evvelinde ve ahirinde Allah’ın ismiyle) desin.

Hadisi Şerif (Rivayet: Hz. Aişe (r.a.))

Bir bedevi besmelesiz yemeğe başladı, sonra hatırlayıp besmele okudu. Rasulullah Efendimiz (s.a.v.) tebessüm ettiler. Sebebi sorulunca Efendimiz, “Besmelesiz yemeğe başlayınca Şeytan da onunla yemek yiyordu. Besmeleyi okuyunca şeytan yediklerini istifra etti” buyurdular.

Efendimiz (s.a.v.) ashaptan altı kişiyle beraber yemek yiyorlardı. Bir bedevi geldi, iki lokmada yemeği bitirdi. Efendimiz: “Eğer besmele çekseydi, yemek hepinize yeterdi” buyurdular.

Hayvan keserken, ava ok, kurşun vb. atarken de besmele çekmek vaciptir. Unutarak besmele çekmemiş ise onun kestiği, avladığı yenilir.

Besmelenin Fazileti

Kim Allah’ın kendisini kıyamet günü 19 zebaniden kurtarmasını isterse “Bismillâhirrahmanirrahim” lafzını çok okusun. Çünkü besmeledeki her harf, zebanilerden her biri için bir kalkandır. Besmelenin 19 harfi vardır, Allah-ü Tealâ’nın yardımı olmazsa hiç kimse kuvvet ve şecaati ile zebanilere galip gelemez.

Hadis-i Şerif

Gündüz ve gece toplam 24 saattir. 5 saatte 5 vakit namaz farz kılındı. Geriye 19 saat kalır. Bu harfler 19 saatte işlenilen günahlara kefaret olur. (Tefsir-i Kebir).

Rum Kayseri Hz. Ömer (r.a)’a bir mektup gönderip; oğlunun başında bir ağrı olduğunu bildirdi ve ilaç göndermesini talep etti. Hz. Ömer (r.a.) bir takke gönderdi. Onu çocuğun başına koyduklarında ağrı geçiyor, çıkarınca ağrılar tekrar dönüyordu. Hayret ettiler, açıp baktılar. Besmele yazılı bir kâğıdın olduğunu gördüler.

Bazı Mecusiler, Halid Bin Velid (r.a.) efendimizden bir keramet göstermesini talep ettiler. O da bir zehir istedi. Bir bardak zehir getirdiler. Eline alıp besmele çekerek içti ve hiçbir şey olmadan ayağa kalktı. Bunu gören Mecusiler “Bu hak dindir” deyip Müslüman oldular.

Burada not düşelim. Buna şaşırmamak lazımdır. Zira zehrin Halid bin Velid (r.a.) efendimize sirayet etmemesi onun inancının kesinliğinden, niyetinin güzelliğinden ve temizliğinden, ihlasının tam olmasındandır. Çünkü Besmele, Kalem-i Alâ’nın ilk yazdığı şeydir. Temizliğin, hatta bütün işlerin anahtarıdır. Ancak bu Allah’ın veli kullarına özel bir keramettir. Biz aciz kulları bu gibi şeylerden uzak durmalıdır.

Ya Eba Hureyre! Abdest alacağın zaman besmele çek. (“Bismillahirrahmanirrahim” de). Hafaza melekleri sen abdesti bitirinceye kadar sevap yazarlar. Ailene yaklaşacağın zaman da besmele çek. Gusledinceye kadar sevap yazarlar. Eğer bundan bir çocuk dünyaya gelirse, onun nefesleri kadar, onun da çocukları olursa, onların da nefesleri kadar sana sevap yazarlar.

Hadis-i Şerif

Hz. Ömer (r.a.) Efendimizin Besmele ile Nil Nehrine Mektubu

Şeytanın gölgesinden korktuğu Hz. Ömer (r.a.) Amr bin As (r.a.) hazretlerini Mısır’a vali olarak gönderdi. Hz. Amr, Mısır’a vardığında halk ona Nil nehrinin her sene bu vakitlerde akmadığını, anne ve babasını razı ederek bakire bir kız çocuğunu nehre attıktan sonra eskisi gibi aktığını söylediler.

Hz. Amr, “Bu cahiliye adetidir, İslam’da böyle şey olmaz” diyerek durumu halife Hz. Ömer (r.a.) efendimize bildirdi. Hz. Ömer Nil’e hitaben şöyle bir mektup gönderdi.

Bismillâhirrahmanirrahim. Ey Nil! Eğer Allah’tan başkasının emriyle akıyorsan bizim sana ihtiyacımız yok. Eğer Allah’ın emriyle akıyorsan, o zaman biiznillah ak.” Mektup Nil’e bırakılınca Allah’ın izniyle ve bereketiyle akmaya başladı.

Besmelenin Faydası: Firavun

Firavun aleyhillâne ilâhlık iddia etmeden önce, sarayının kapısına besmele (Bismillâhirrahmanirrahim) yazdırmıştı. İlâhlık iddiasında bulununca Hz. Allah, Musa ve Harun (a.s.)’ı ona gönderdi ve imana davet ettiler. Firavun ise iman etmedi. Musa (a.s.), “Ya Rab! Bu kâfire niçin bu kadar mühlet verdin, bunu helak etmedin” diye sual etti. Hz. Allah:

“Ya Musa! Sen onun küfrüne bakıp helakini istiyorsun. Ben ise sarayının kapısına yazdığı besmeleye bakıyorum, ona mühlet veriyorum” buyurdu.

Cenab-ı Hakk, Firavun gibi azılı bir kafire besmele-i şerifeden dolayı merhamet ediyor, küfrünün şiddetine rağmen ona dönmesi için mühlet veriyorsa, biz Müslümanlara olan merhameti sizce nasıldır? Hamd olsun o Allah’a ki bizi Müslüman olarak halk etti.

Allah-u Teâlâ Besmelenin Kerametini Dört Kişiye Verdi

1. Hz. Nuh’a (a.s.): “Bismillahi mecrâha ve mürsaha” yani “Binin içine, yürümesi de durması da Allah’ın adıyladır” (Hud, 41) dedi, tufana rağmen gemi su üzerinde yürüdü. Nuh (a.s.) besmelenin yarısı ile kurtuldu.

2. Hz. Süleyman’a (a.s.): Neml suresinin 29-31. Ayet-i kerimelerinde de geçtiği üzere Kraliçe Belkıs’a gönderdiği mektuba “Bismillahirrahmanirrahim” diyerek başladı ve onları hak dine davet etti. Dünya ve ahiret saltanatına malik oldu.

Süleyman’ın emrine de rüzgârı verdik. Sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşü bir aylık yol idi. Erimiş bakır madenini ona sel gibi akıttık. Hem Rabb’inin izniyle elinin altında cinlerden de çalışan vardı. O cinlerden emrimizden dışarı çıkan olursa, ona ateş azabından tattırdık.

Sebe’ suresi, 12. Ayet-i Kerime

3. Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.): Besmele bereketiyle miraca çıktı. Daha dünyada iken Cenab-ı Hakk’ın eşsiz cemaliyle müşerref oldu. Kabe Kavseyn makamına ulaştı.

4. Ümmet-i Muhammed. Besmelenin bereketiyle Sırat üzerinden şimşek hızı ile geçeceklerdir. (Tefsir-i Hanefi)


Besmelenin Sırları (Risale-i Bûnî)

 • Besmelenin ebcet hesabı ile adedi 786’dır. Bu yüzden herhangi bir iş için 786 adet okunursa o iş tamam olur.
 • Kim uykudan önce 21 kere okursa, o gece ani ölüm ve hırsızlıktan emin olur.
 • Bir zalimin yüzüne karşı 50 defa okunursa, zelil olur ve Allah onun kalbine bir korku verir.
 • Sara tutmuş hastaya 41 kere okunursa ayılır.
 • Güneş doğarken 300 kere okuyup 100 defa da salavat okuyan kişiye Hz Allah ummadığı yerden rızk verir.
 • Bir bardak suya okuyup ahmak kişi içerse; ahmaklığı gider, duyduğunu aklında tutar
 • Beyaz bir cama 40 defa yazılıp, su ile yazı giderilir ve bu su doğumda zorlanan kadına içirilirse, doğum kolaylaşır.
 • Bir kâğıda 19 veya 21 defa yazılıp uykusunda korkan çocuğun başucuna konursa, korkmaz.

Dua

Benzeri ve muadili olmaktan uzak olan, Melik, Azim ve Celil olan, az ameli kabul etmekle kullarına in’am eden, çok ecir vererek ikram eden, Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm şerefli nebi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) ve ailesi üzerine olsun.

Ey kulların maliki, kapıların fatihi, sebeplerin yaratıcısı olan Rabbim! Gücümüzün yetmediği sebepleri bizim için meydana getir.

Allah’ım bizi gece gündüz emrini ifa etmekle meşgul, adaletinle emin, mahlukattan ümidini kesmiş, seninle ünsiyet kurmuş, senin gayrından uzaklaşmış, hükmüne razı, belâna sabreden, nimetlerine şükreden, zikrinden lezzet duyan, kitabınla ferahlayan, sana münacat eden, dünyaya buğz eden, ahireti seven, sana kavuşmayı özleyen, hazretine yönelen, kapına yalvaran, ölüme ve yokluğa hazır kullarından eyle.

Ey Rabbimiz! Bize Peygamberlerinin dilinden vaat buyurduklarını ver ve kıyamet gününde bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.


Bu yazımızı beğendiyseniz Bismillahirrahmanirrahim Ne Demektir? ve Din Nasihattir hadis-i şerifini açıklayan sohbetlerimizi de okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Paylaşarak Hidayete Vesile Ol:

2 thoughts on “Besmele Nedir? Besmelenin Sırları, Besmelenin Fazileti

 • Ocak 2, 2022 tarihinde, saat 6:34 pm
  Permalink

  Muhteşem bir site açmışsınız emeğinize sağlık.
  Mevla yolunuzu Kendi yolu kılsın daima.
  Ve yolunuz yönünüz açık olasun.
  MaşaAllah

  Yanıtla
  • Nisan 12, 2022 tarihinde, saat 9:48 pm
   Permalink

   Kıymetli yorumunuz ve teşvikiniz için çok teşekkür ederiz.

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.